สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (2 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วัน พุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. งานกู้ชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเจน ได้รับหนังสือ ขอความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 348