สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (12 ม.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พุธ ที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 94

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม