สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ร่วมประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูกามยาว (9 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ร่วมประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูกามยาว ( ศปก.อ.ภูกามยาว) ณ ห้องประชุมอำเภอภูกามยาว ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 260

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม