สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุม เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลดงเจน (8 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วัน พุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมทีมผู้บริหาร และนายอรัญ อินต๊ะราช หัวหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลดงเจน เพื่อหารือ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 285

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม