สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่สำรวจเหตุร้องเรียนเรื่องน้ำเสียของร้านค้า (3 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วัน ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ร่วมกับนายอรัญ อินต๊ะราช หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่สำรวจเหตุร้องเรียนเรื่องน้ำเสียของร้านค้า ข้างโรงเรียนกว๊านเหนือ และสำรวจร้านค้าใหม่ ที่มาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร ทั้งหมด 3 ร้าน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 115

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม