สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเสนอจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (4 พ.ย. 2564)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเสนอจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง อำเภอภูซาง และอำเภอภูกามยาว ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 173