สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงสำรวจพื้นที่ทางน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลดงเจน (25 ต.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันจันทร์ ที่ 25ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน กองช่างเทศบาลตำบลดงเจน และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดงเจน ร่วมกับ กำนัน ต.แม่อิง ลงสำรวจพื้นที่ทางน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลดงเจน ซึ่งมีเศษสวะวัชพืช และผักตบชวา ขวางการระบายน้ำ 1.ลำน้ำบ่อข่า ม.12 ต.ดงเจน 2. ลำน้ำแม่อิง ม.1 ต.แม่อิง 3.คลองแม่เหมือง ม.3 ต.ดงเจน 4. คลองแม่เหมือง ม.4 ต.ดงเจน และ5.คลองล่องเหี๊ยะ ม.5 ต.ดงเจน จึงประสานหน่วยงานเทศบาลตำบลดงเจนนำรถตักหน้าขุดหลัง ของเทศบาลตำบลดงเจน ดำเนินการตักเศษสวะวัชพืช และผักตบที่ขวางทางน้ำ เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดการการท่วมขังในพื้นที่ถนนทางการเกษตร และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านในชุมชน และทรัพย์สินของทางราชการ ภายในเขตเทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 121

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม