สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด.ญ ฉัตรศลิษา รำไพ (19 ต.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้นางดวงทิพย์ ชาวเหนือ เลขานุการนายกเทศมนตรีและนายสุภาพ สำราญใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด.ญ ฉัตรศลิษา รำไพ อายุ 11 ปี ณ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 8 (บ้านเจน)

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 139

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม