สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการวิจัย "การส่งเสริมศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปลงทุนชุมชน" (11 ต.ค. 2564)
ภาพข่าว

วัน ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรี และนางดวงทิพย์ ชาวเหนือ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วม โครงการวิจัย "การส่งเสริมศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปลงทุนชุมชน" ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี บ้านกว้าน ม.3 ต.ดงเจน บ้านโซ้ ต.แม่กา บ้านสันปูเลย ต.แม่นาเรือ และหมู่บ้านอำเภอเชียงคำ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 197

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม