สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายสตรีอำเภอภูกามยาว (13 ก.ย. 2564)
ภาพข่าว

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงเจน เป็นประธานในการกล่าว เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายสตรีอำเภอภูกามยาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 255

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม