สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการส่งน้ำวัดพระธาตุดอยจุกและซ่อมแซมทำความสะอาดรางริน (9 มิ.ย. 2564)
ภาพข่าว

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการส่งน้ำวัดพระธาตุดอยจุก และซ่อมแซมทำความสะอาดรางริน ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อโปรดทราบ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 135

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม