สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพนักงานและลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลดงเจน (27 พ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ประชุมพนักงานและลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลดงเจน เรื่องการพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 311

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม