สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (25 พ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายมานิตย์ ฟักแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจนเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 318

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม