สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ร่วมประชุมประชาคมร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านกว้าน ตำบลดงเจน (17 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมด้วย คณะทีมผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ร่วมประชุมประชาคมร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านกว้าน ตำบลดงเจน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ โครงการ และการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อจะได้นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 27

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม