สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมจัดเวทีประชาคมแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่ (14 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วัน จันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.ดงเจน ประธาน อสม. และอสม. ในพื้นที่เขต รพ.สต.ดงเจน จัดเวทีประชาคมแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงเจน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ.รพ.สต.ดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 23

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม